Zimowy szlak do Doliny 5 Stawów Polskich

Zimą, z uwagi na zagrożenie lawinowe, do Doliny Pięciu Stawów Polskich chodzimy nieco inaczej niż latem. Zielony szlak przez Siklawę jest absolutnie odradzany, a czarny ma nieco odmienny, bezpieczniejszy przebieg. Wędrówkę rozpoczynamy zwykle na parkingu w Palenicy Białczańskiej, skąd czerwonym szlakiem (drogą) wędrujemy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Tu znajduje się odbicie Więcej…

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij