Otrzymaliśmy bardzo niepokojące sygnały o dewastacji przez ciężki sprzęt rezerwatu przyrody Przełom Białki pod Krempachami. Jak podaje strona Nowa Biała, od kilku dni w okolicy dwóch najpiękniejszych skałek Pienińskiego Pasa Skałkowego, Obłazowej i Kramnicy, prowadzone są prace naprawcze koryta rzeki Białki. Zlecono je z powodu zniszczenia brzegu podczas letniego wezbrania wód,  aby zapobiec potencjalnym powodziom w przyszłości. Prace zleciło i przeprowadza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mają się zakończyć 15.12.

Jak podaje Koalicja Ratujmy Rzeki „zniszczone zostały unikalne walory przyrodnicze tego miejsca: zlikwidowano warkoczowy charakter rzeki, zasypano siedliska chronionych gatunków ryb i roślin.”

Działalność ta oburzyła miłośników przyrody, przewodników górskich oraz spore grono użytkowników portalu Facebook. Niektórzy mieszkańcy pozytywnie oceniają zmniejszenie zagrożenia powodzią, inni twierdzą, że rzeka i tak sobie po swojemu popłynie i na nic te naprawy za dość sporą kwotę, bo ponad 600 tys. zł.

Teren wokół skałek znajduje się na obszarze „Natura 2000” oraz od 1959r. jest chroniony prawem z racji utworzenia tam rezerwatu przyrody. W internecie aż zawrzało. Koalicja Ratujmy Rzeki organizuje w najbliższy piątek w Krakowie protest przeciwko tym działaniom, zbierane są również podpisy przeciwko pracom przez Fundację Akcja Demokracja.