Góry to moja pasja. To mój mały świat, w którym czuję się wolna. Tę wolność chcę Wam pokazać i pozwolić poczuć zapach przestrzeni. Maja

Imponderabilis - Klub Górski tworzy jedna osoba. Nadała mu cel, życie i tożsamość. Poprzez Klub propaguje górskie wędrówki jako formę sportu, zdrowego stylu życia i przede wszystkim - dobrej zabawy. W ciągu 4 lat działalności z Imponderabilis wybrało się w góry już kilkaset osób. Dołączysz?