Ponad tydzień temu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a dziś i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jedyne instytucje w Polsce uprawnione do wydawania komunikatu lawinowego, rozpoczęły publikację ostrzeżeń.

Po zejściu 2 grudnia pierwszego zsuwu śniegu pod Rysami TOPR 3 grudnia ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Do dziś pozostał on na takim samym poziomie.

http://lawiny.topr.pl/

Dziś, t.j. 11 grudnia GOPR wydał po raz pierwszy w tym sezonie komunikat lawinowy dla rejonu Karkonoszy i Babiej Góry. Obowiązującym jest stopień 1.

https://www.gopr.pl/zagrozenie-lawinowe

Jedynie w Bieszczadach komunikat ten nie jest jeszcze publikowany.

Pamiętajmy, że również pierwszy stopień zagrożenia lawinowego bywa śmiertelnie niebezpieczny, a jest wielokrotnie lekceważony.