Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego poinformowała, iż od 25 marca 2019r. zostanie zamknięta platforma widokowa na Trzech Koronach. Spowodowane to jest rozpoczynającym się remontem metalowej galerii, którego zakończenie przewidywane jest na 19 kwietnia. W tym czasie nie będzie można wejść na najwyższy szczyt Trzech Koron – Okrąglicę 982m npm.- i podziwiać z niego przepięknego widoku na Przełom Dunajca, Pieniny, Spisz i Tatry.

Zamknięta jest również Droga Pienińska, jej otwarcie planowane jest na 15 kwietnia. Remont odbywa się na odcinku od pawilonu wystawowego PPN do granicy państwa.

Widok z Trzech Koron jesienią

Trzy Korony zimą

Trzy Korony zimą